Poznań 16.11.2010 r.

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

Ul Michałowo 68

61 – 314 Poznań   

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

/ na podstawie art. 92 UPZP/.  

W nawiązaniu do przeprowadzonej przez Ośrodek dla Bezdomnych

nr 1 w Poznaniu, ul. Michałowo 68 procedury w trybie przetargu nieograniczonego ODB/7z/2010  na:

 ”Wyposażenie pokoi mieszkalnych mieszkańców   w łóżka parterowe i piętrowe wraz z szufladami i materacami ”

informuję, że decyzją Zamawiającego na Wykonawcę wyżej wymienionego zamówienia wybrano firmę:

P.W.D. „ APEX”

STRZAŁKÓW , UL. KOPERNIKA 12

97 – 500 RADOMSKO

 CENA NETTO: 32 647, 54 ZŁ

 CENA BRUTTO: 39 830, 00 ZŁ

 

Oferta nr 1 zawierała najniższą cenę a mianowicie:          

Wyżej wymieniona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza / Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów / w oparciu o podane kryterium wyboru – cena 100% .                                                           

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp. Nazwa firmy Liczba punktów w kryterium cena Razem
1 P.W.D. „ APEX”

STRZAŁKÓW , UL. KOPERNIKA 12

97 – 500 RADOMSKO

CENA NETTO: 32 647, 54 ZŁ

CENA BRUTTO: 39 830, 00 ZŁ

 

 

 

 

100 PKT.

 

 

 

Oferta ważna

2 ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWY OMNIBUS

UL. ŁAGIEWNICKA 301

91 – 509 ŁÓDŹ

CENA NETTO:    41 555, 66 ZŁ

CENA BRUTTO: 50 697, 91 ZŁ

 

78,56  PKT.

 

 

 

Oferta ważna

 

Wobec faktu, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z wykonawców, zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt. 3 umowa w sprawie udzielenia zamówienia może być zawarta niezwłocznie.

Z poważaniem

 

Poznań 08.11.2010 r.

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

Ul Michałowo 68

61 – 314 Poznań

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

/ na podstawie art. 92 UPZP/.

W nawiązaniu do przeprowadzonej przez Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu, ul. Michałowo 68 procedury w trybie przetargu nieograniczonego ODB/5z/2010 na: „ Przygotowanie posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 na rok 2011 w ilości około 34 675 sztuk.

informuję, że decyzją Zamawiającego na Wykonawcę wyżej wymienionego zamówienia wybrano firmę:

CATERING – SYSTEM SP. ZO.O.

UL. BULARNIA 5

31 – 222 KRAKÓW

Cena jednostkowa netto:

 1. ZUPA JAKO SAMODZIELNY POSIŁEK – 2,20 ZŁ
 2. II DANIE JAKO SAMODZIELNY POSIŁEK – 3,97 ZŁ

Cena jednostkowa brutto:

 1. ZUPA JAKO SAMODZIELNY POSIŁEK – 2,35 ZŁ
 2. II DANIE JAKO SAMODZIELNY POSIŁEK – 4,25 ZŁ

Cena zamówienia brutto: 114 517,75 ZŁ

Oferta nr 7 zawierała najniższą cenę a mianowicie:

Wyżej wymieniona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza / Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów / w oparciu o podane kryterium wyboru – cena 100% .

 Oznaczenie sprawy : ODB/5z/2010

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Wszystkie oferty spełniały warunki określone w SIWZ i zastały uznane za ważne.

 Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Kryterium wyboru ofert – Cena -100%  Łączna liczba punktów
 1 ADAMUS FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWAADAM BŁAŻEJEWSKI

BLIZYCE 23

62 – 85 SKOKI

Zupa- cena jednostkowa brutto: 4,50 złII danie – cena jednostkowa brutto: 6,86 zł

Całkowita cena zamówienia brutto: 197 066,10 zł

 58,11 pkt.
 2 GASTROPOL ANTONI URBAŃSKIOS. STEFANA BATOREGO 11E/48

60 – 687 POZNAŃ

Zupa- cena jednostkowa brutto: 5,50 złII danie – cena jednostkowa brutto: 7,00 zł

Całkowita cena zamówienia brutto:

216 790 zł

 52,82 pkt.
 3 P.H.DANA DANUTA SOKOŁOWSKAUL. MOSTOWA 39

61 – 854 POZNAŃ

Zupa- cena jednostkowa brutto: 3,50 złII danie – cena jednostkowa brutto: 5,50 zł

Całkowita cena zamówienia brutto: 156 132,50 ZŁ

 73,35 pkt.
 4 PHP JEANS TERESA I JAN SZABLEWSCY SP.JAWNAUL. WROCŁWASKA 42

62 – 300 WRZEŚNIA

Zupa- cena jednostkowa brutto: 3,40 złII danie – cena jednostkowa brutto: 4,40 zł

Całkowita cena zamówienia brutto: 135 280,00 zł

 84,65 pkt.
 5 GASTROSERWIS RESTAURACJA BALBINKA S.C.ARKADIUSZ PIĄTEK SABINA PIĄTEK

UL. GRUNWALDZKA 2/28

63 – 100 ŚREM

Zupa- cena jednostkowa brutto: 5,90 złII danie – cena jednostkowa brutto: 5,90 zł

Całkowita cena zamówienia brutto: 204 582,50 zł

 55,98 pkt.
 6 DOZORBUD GRUPA POLSKA SP.Z O.O.UL.N.M.PANNY 5E

59 – 220 LEGNICA

Zupa- cena jednostkowa brutto: 4,30 złII danie – cena jednostkowa brutto: 4,84 zł

Całkowita cena zamówienia brutto: 158 490,40 zł

 72,26 pkt.
 7

CATERING SYSTEM SP.Z O.O.

UL. BULARNIA 5

31 – 222 KRAKÓW

Zupa- cena jednostkowa brutto: 2,35 złII danie – cena jednostkowa brutto: 4,25 zł

Całkowita cena zamówienia brutto: 114 517, 75 zł

 100 pkt.
 8 DOMOWY OBIADEK.PLEMIL HUSZALUK

UL. PÓŁNOCNA 36

62 – 051 ŁĘCZYCA

Zupa- cena jednostkowa brutto: 6,20 złII danie – cena jednostkowa brutto: 6,40 zł

Całkowita cena zamówienia brutto:

218 462 zł

 52,42 pkt.
 9 PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWEKRZYSZTOF SZCZEPANIAK

SIEDLEC 11A

62 – 025 KOSTRZYN WLKP

Zupa- cena jednostkowa brutto: 2,89 złII danie – cena jednostkowa brutto: 5,01 zł

Całkowita cena zamówienia brutto: 137 066,95 zł

 83,55 pkt.

Wobec faktu, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego z wykonawców, zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt. 3 umowa w sprawie udzielenia zamówienia może być zawarta niezwłocznie.

Z poważaniem

Kierownik Ośrodka

Wiesława Cieślik

 

Poznań 04.11.2010 r.

Numer : ODB/6z/2010.

Zamawiający: Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

Ul. Michałowo 68

61 – 314 Poznań

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer postępowania : ODB/6z/2010. Wyposażenie pokoi mieszkalnych mieszkańców w łóżka parterowe i piętrowe wraz z szufladami i materacami.

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 . Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, o unieważnieniu przedmiotowego postępowania .

Uzasadnienie faktyczne : W terminie oznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu tj: do dnia 04.11.2010 r do godziny 9.00 nie została złożona żadna oferta .

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 93 ust.1.pkt 1 Ustawy Zamawiający unieważnia udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

POUCZENIE

Wykonawcy w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy prawo zamówień publicznych.

Kierownik Ośrodka

Wiesława Cieślik

                                                                                                            Poznań 28.10.2010 r.

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

Ul. Michałowo 68

61 – 314 Poznań

GASTROPOL

ANTONI URBAŃSKI

OS. ST. BATOREGO 11E/48

60 - 687 POZNAŃ

 

 

Pytania Wykonawców do SIWZ „ Przygotowanie posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 na rok 2011 w ilości około 34 675 sztuk

 

 

1)    Pytanie z dnia 25.10.10 r. – W czym należy dostarczyć  posiłek , czy w naczyniach jednorazowych dla każdej osoby czy w termosach ogólnie dla wszystkich?

 

2)    Pytanie z dnia 27.10.10 -  W jakiej formie mają być dostarczane posiłki? Czy mają być to posiłki dostarczane w termosach i będą one serwowane przez pracowników Ośrodka, czy też dostarczane w naczyniach jednorazowych?

 

 

3)    Pytanie z dnia 27.10.10 -  Czy pieczywo ma być dostarczone w całych bochenkach

( dłużej jest świeże) czy ma być krojone?

 

 

Odpowiedzi Ośrodka brzmią:
Odp. nr 1 – posiłki należy dostarczać do Ośrodka w termosach.

Odp. nr 2 – posiłki należy dostarczać do Ośrodka w termosach.

Odp. nr 3 : – pieczywo należy dostarczać krojone.

                                                                                                            Z poważaniem

Poznań, dnia 27.10.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

I  Nazwa i adres Zamawiającego :    Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

   ul. Michałowo 68

   61– 314 Poznań

   II   Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

   III  Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja 

       Istotnych Warunków Zamówienia:   

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami

znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego:

www.osrodekdlabezdomnych.cba.pl

  IV. Numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ODB /6z /2010.

        Numer w BZP :  348132 – 2010; data zamieszczenia: 27.10.2010

   V.  Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przetarg nieograniczony na:  ”Wyposażenie pokoi mieszkalnych mieszkańców   w łóżka parterowe i piętrowe wraz z szufladami i materacami ”

      CPV:       

         39.14.31.00 – 7   Meble do sypialni

   39. 14.31.12 -4   Materace

   39.14.31.10 -0    Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane

1.     Przedmiot zamówienia obejmuje:  :  dostarczenie łóżek na wymiar wraz z materacami oraz szuflad pod łóżkami.

 

1.Zakres dostarczenia łóżek na wymiar wraz z szufladami i materacami.

1.1 Prace przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do wykonania łóżek na wymiar w pokojach Wykonawca wymierzy  pozostałe na łóżka miejsce. Szkice i rysunki mebli należy traktować jako wytyczne do wykonania mebli – nie są to rysunki wykonawcze.

1.2 Łóżka parterowe.

Łóżka zaopatrzone w  barierkę.

Stelaż łóżek metalowy – profil 25 mm / 25 mm.

Obudowa stelażu: płyta laminowana o grubości 18 mm oklejona obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Kolor płyty: jabłoń z wyraźnym rysunkiem ( ciemne i jasne pasma) – dopasowana do płyty na meblach na wymiar. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kilka propozycji do wyboru ( próbki ).

Materac piankowy o gęstości co najmniej T 30. Materac zmywalny.

Pod każdym łóżkiem szuflada: wysuwanie do uzgodnienia (np. na kółkach bez wieka lub system szuflady w skrzyni ).

Uchwyty do skrzyni: długość max: 16 cm, wyoblone krawędzie: satyna lub stal drapana.

Uchwyt dopasowany do uchwytów zastosowanych w meblach na wymiar.

Może być też podcięcie we froncie.

1.3  łóżka piętrowe

Łóżka zaopatrzone w  barierkę.

Stelaż łóżek metalowy – profil 25 mm / 25 mm.

Obudowa stelażu: płyta laminowana o grubości 18 mm oklejona obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Kolor płyty: jabłoń z wyraźnym rysunkiem ( ciemne i jasne pasma) – dopasowana do płyty na meblach na wymiar. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kilka propozycji do wyboru ( próbki ).

Materac piankowy o gęstości co najmniej T 30. Materac zmywalny.

Pod każdym łóżkiem szuflada: wysuwanie do uzgodnienia (np. na kółkach bez wieka lub system szuflady w skrzyni ).

Uchwyty do skrzyni: długość max: 16 cm, wyoblone krawędzie: satyna lub stal drapana.

Uchwyt dopasowany do uchwytów zastosowanych w meblach na wymiar.

Może być też podcięcie we froncie.

 

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji.

Dostawę należy wykonać zgodnie ze  Specyfikacją wykonania łóżek.

                       

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

- Specyfikacja techniczna wykonania  łóżek

- Kosztorys ślepy

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej

( specyfikacją) .

Dostawę należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją wykonania łóżek.                         

 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych  i częściowych.

 

Rodzaj zamówienia – dostawa

 

VI Termin wykonania zamówienia –  4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

VII    W postępowaniu nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

         zamówienia.

VIII  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

  spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

1.      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.      Posiadania  wiedzy i doświadczenia;

3.      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.      Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

 

     W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt. 

     VIII (art. 22 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i 

     oświadczenia:

 

Wykonawcą może być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz podmioty te mogą być wykonawcą  jako występujące wspólnie.

 

1.     W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt. V SIWZ (art. 22 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1)     oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2;

 

2.     W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1)     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 3;

2)     aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

3)     Dokumenty podmiotów zagranicznych

      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  

      Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w 

      którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, 

      że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 

      wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.            Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

      warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty

a)     Dokumenty dotyczące :

      Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikaty lub deklaracje zgodności z 

      Normami.

            Ponadto dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego są:

1)     Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

Wypełniony i podpisany kosztorys załącznik nr 5 : – wyposażenie –łóżka

Zaakceptowany ( zaparafowany) wzór umowy – załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji.

2)     Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii-dotyczy wyłącznie pełnomocnictwa) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę;

Dodatkowo:

Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie. Niedopełnienie zafoliowania skutkuje jawnością całej oferty.

      Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub     

      kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę, 

      osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z 

      oryginałem”. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne 

      tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby

      niepełnosprawne.

    IX.  Informacje na temat wadium :

          Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

    X. Kryteria oceny ofert i  ich znaczenie:

          Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium : cena – 100%.

    XI. Miejsce i termin składania ofert:

          Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego                                                               

          Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 ul. Michałowo 68,  61 – 314 Poznań w pokoju nr 2.

          Termin składania ofert upływa dnia  04.11.2010 r. o godz.9.00.

          Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2010 r. o godz. 9.05 w pokoju nr 3.

    XII. Termin związania ofertą .

           Wykonawcy przystępujący  do przetargu są związani treścią oferty przez okres             30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu do             składania ofert.

    XIII. Informacja o zawarciu umowy ramowej. Nie dotyczy.

    XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów               internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące             dynamicznego systemu zakupów.

           Nie dotyczy

    XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z             zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej,           na której prowadzona będzie aukcja elektroniczna :

           Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem         aukcji elektronicznej.

  XVI.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w 

           art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt. 3 i 4 :

W niniejszym postępowaniu zamawiający  przewiduje możliwość zamówień uzupełniających opartych na w/wym. przepisach.

   XVII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z

           Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy   zobowiązani są przekazywać pisemnie lub za pomocą faksu na nr 61 8798- 212 , z   wyjątkiem  oświadczeń i dokumentów składanych jako część oferty lub uzupełnienie oferty, które składa się w  oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować
do Zamawiającego z powołaniem się na nr ODB/6z/2010;

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub faksem, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy;

przetarg_dostawa_lozek

Przetarg na posiłki

Author: admin

 

Poznań, dnia 20.10.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

I Nazwa i adres Zamawiającego : Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

ul. Michałowo 68

61– 314 Poznań

II Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

III Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami

znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego:

www.osrodekdlabezdomnych.cba.pl

IV. Numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ODB /5z /2010.

Numer ogłoszenia w BZP: 342832 – 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010

V. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przetarg nieograniczony na: „ Przygotowanie posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 na rok 2011 w ilości około 34 675 sztuk.

CPV: 55520000 – 1

15894200 – 3

1. Okres realizacji zamówienia obejmuje 12 miesięcy ( dwanaście miesięcy) tj: od

01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. we wszystkie dni tygodnia ( od poniedziałku do

niedzieli włącznie). Szacunkowa ilość posiłków obejmuje średnio 95 posiłków

dziennie. Zamawiający ma prawo umniejszania ilości zamawianych posiłków w

zależności od aktualnej liczby mieszkańców w Ośrodku. Wykonawca dostarczać

będzie posiłki we własnym zakresie przez cały okres trwania umowy.

 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny. - wyjątek stanowi zmiana stawki VAT opisana w pkt. X.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w - menu – przygotowane w cyklu 14 dniowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

Rodzaj zamówienia – USŁUGA

VI Termin wykonywania zamówienia – od dnia 01.01.2011 do 31.12 2011 r.

VII Rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy następować będzie raz w

miesiącu.

VIII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1.  
  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
  3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Oceny spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszym pkt. VIII ogłoszenia.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt.

VIII (art. 22 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i

oświadczenia:

Wykonawcą może być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz podmioty te mogą być wykonawcą jako występujące wspólnie.

 1.  
  1.  
   1.  
    1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt. V SIWZ (art. 22 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2;

 

 1.  
  1.  
   1.  
    1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 3;
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio,

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Ponadto dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego są:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;
 2. Zaakceptowany ( zaparafowany) wzór umowy – załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji.

 

 1. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii-dotyczy wyłącznie pełnomocnictwa) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę;

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie

warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty

a) Przygotowane przez Zamawiającego parafowane i podpisane przez

Wykonawcę menu stanowiące złącznik nr 6 do oferty.

Dodatkowo:

Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie. Niedopełnienie zafoliowania skutkuje jawnością całej oferty. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę, osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z

oryginałem”. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne

tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby

niepełnosprawne.

IX. Informacje na temat wadium :

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium : cena – 100%.

/Podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy ( art. 3 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach).Sprzedawca towaru lub usługi kalkulując cenę, uprawniony jest do wliczenia do niej podatku VAT należnego od tego towaru lub usługi. Wykonawca podając w ofercie cenę ( cenę brutto) obowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie ze stawkami VAT obowiązującymi w dacie sporządzenia oferty. Obliczenie ceny w oparciu o nieprawidłową stawkę podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty na zasadzie art. 89 must.1 PKT 6 ustawy PZP. Wynagrodzenie wykonawcy podlega automatycznie waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. Wysokość tego podatku nie wpływa na korzyści ekonomiczne osiągane przez Wykonawcę z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zamówienia./

XI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 ul. Michałowo 68, 61 – 314 Poznań w pokoju nr 2.

Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2010 r. o godz.9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2010 r. o godz. 9.05.

XII. Termin związania ofertą .

Wykonawcy przystępujący do przetargu są związani treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu do składania ofert.

XIII. Informacja o zawarciu umowy ramowej. Nie dotyczy.

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której prowadzona będzie aukcja elektroniczna :

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w

art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt. 3 i 4 :

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających opartych na w/wym. przepisach.

XVII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie lub za pomocą faksu na nr 61 8798- 212 , z wyjątkiem oświadczeń i dokumentów składanych jako część oferty lub uzupełnienie oferty, które składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować
do Zamawiającego z powołaniem się na nr ODB/5z/2010;

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub faksem, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy;

Poznań, dnia 20.10.2010 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

I Nazwa i adres Zamawiającego : Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

ul. Michałowo 68

61– 314 Poznań

II Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

III Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami

znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego:

www.osrodekdlabezdomnych.cba.pl

IV. Numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ODB /5z /2010.

Numer ogłoszenia w BZP: 342832 – 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010

 

V. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

 

Przetarg nieograniczony na: „ Przygotowanie posiłków jednodaniowych dla podopiecznych Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 na rok 2011 w ilości około 34 675 sztuk.

CPV: 55520000 – 1

15894200 – 3

1. Okres realizacji zamówienia obejmuje 12 miesięcy ( dwanaście miesięcy) tj: od

01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. we wszystkie dni tygodnia ( od poniedziałku do

niedzieli włącznie). Szacunkowa ilość posiłków obejmuje średnio 95 posiłków

dziennie. Zamawiający ma prawo umniejszania ilości zamawianych posiłków w

zależności od aktualnej liczby mieszkańców w Ośrodku. Wykonawca dostarczać

będzie posiłki we własnym zakresie przez cały okres trwania umowy.

 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny. - wyjątek stanowi zmiana stawki VAT opisana w pkt. X.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w - menu – przygotowane w cyklu 14 dniowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Rodzaj zamówienia – USŁUGA

 

VI Termin wykonywania zamówienia – od dnia 01.01.2011 do 31.12 2011 r.

VII Rozliczenie za realizacje przedmiotu umowy następować będzie raz w

miesiącu.

VIII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1.  
  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

  3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

 

Oceny spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszym pkt. VIII ogłoszenia.

 

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt.

VIII (art. 22 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i

oświadczenia:

 

Wykonawcą może być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz podmioty te mogą być wykonawcą jako występujące wspólnie.

 

 1.  
  1.  
   1.  
    1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt. V SIWZ (art. 22 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2;

 

 1.  
  1.  
   1.  
    1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 3;

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio,

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

 

Ponadto dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego są:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

 2. Zaakceptowany ( zaparafowany) wzór umowy – załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji.

 

 1. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii-dotyczy wyłącznie pełnomocnictwa) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę;

 

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie

warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty

 

a) Przygotowane przez Zamawiającego parafowane i podpisane przez

Wykonawcę menu stanowiące złącznik nr 6 do oferty.

 

Dodatkowo:

Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie. Niedopełnienie zafoliowania skutkuje jawnością całej oferty. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę, osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z

oryginałem”. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne

tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby

niepełnosprawne.

IX. Informacje na temat wadium :

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium : cena – 100%.

/Podatek VAT jest składnikiem ceny stanowiącym element cenotwórczy ( art. 3 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach).Sprzedawca towaru lub usługi kalkulując cenę, uprawniony jest do wliczenia do niej podatku VAT należnego od tego towaru lub usługi. Wykonawca podając w ofercie cenę ( cenę brutto) obowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie ze stawkami VAT obowiązującymi w dacie sporządzenia oferty. Obliczenie ceny w oparciu o nieprawidłową stawkę podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty na zasadzie art. 89 must.1 PKT 6 ustawy PZP. Wynagrodzenie wykonawcy podlega automatycznie waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury. Wysokość tego podatku nie wpływa na korzyści ekonomiczne osiągane przez Wykonawcę z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zamówienia./

XI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 ul. Michałowo 68, 61 – 314 Poznań w pokoju nr 2.

Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2010 r. o godz.9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2010 r. o godz. 9.05.

XII. Termin związania ofertą .

Wykonawcy przystępujący do przetargu są związani treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu do składania ofert.

XIII. Informacja o zawarciu umowy ramowej. Nie dotyczy.

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której prowadzona będzie aukcja elektroniczna :

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w

art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt. 3 i 4 :

W niniejszym postępowaniu zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających opartych na w/wym. przepisach.

XVII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie lub za pomocą faksu na nr 61 8798- 212 , z wyjątkiem oświadczeń i dokumentów składanych jako część oferty lub uzupełnienie oferty, które składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować
do Zamawiającego z powołaniem się na nr ODB/5z/2010;

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub faksem, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy;

przetarg_posilki

Odpowiedzi – posilki 2011

Wynik przetargu!!!

Author: admin

Poznań 14.09.2010 r.
Ośrodek dla Bezdomnych nr 1
Ul Michałowo 68
61 – 314 Poznań

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
/ na podstawie art. 92 UPZP/.
W nawiązaniu do przeprowadzonej przez Ośrodek dla Bezdomnych
nr 1 w Poznaniu, ul. Michałowo 68 procedury w trybie przetargu nieograniczonego ODB/1z/2010 na:

”Kompleksowy remont pokoi mieszkalnych mieszkańców Ośrodka dla Bezdomnych
nr 1 w Poznaniu I piętro budynku, świetlicy i kaplicy”

informuję, że decyzją Zamawiającego na Wykonawcę wyżej wymienionego zamówienia wybrano firmę:

„ ASSET” ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
PAWEŁ SMOLAREK
UL. WIEPRAWSKA 37A
61 – 312 POZNAŃ

67 2676, 74 ZŁ NETTO
71 976, 48 ZŁ BRUTTO

Oferta nr 1 zawierała najniższą cenę a mianowicie:

Wyżej wymieniona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza / Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów / w oparciu o podane kryterium wyboru – cena 100% .

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Lp. Nazwa firmy Liczba punktów w kryterium cena Razem
1 „ ASSET” ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
PAWEŁ SMOLAREK
UL. WIEPRAWSKA 37A
61 – 312 POZNAŃ
67 2676, 74 ZŁ NETTO
71 976, 48 ZŁ BRUTTO

100 pkt

Oferta ważna
2 MERITUM TEAM
ANNA WOJTKOWIAK
UL.ZEGIESTOWSKA 23
60 – 466 POZNAŃ
96 434,25 ZŁ NETTO
103 184,65 ZŁ BRUTTO

69,75pkt

Oferta ważna
3 DAR-EKO BUILDING
WIESŁAW LECH
UL. SZAMARZEWSKIEGO 8/3
60- 516 POZNAŃ
80 032, 42 ZŁ NETTO
85634, 69 ZŁ BRUTTO

84,05 pkt

Oferta ważna
4 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY ROMAN NAWROT
UL. BEMA 11
62- 0 41 PUSZCZYKOWO
88 546, 96 ZŁ NETTO
94 745, 25 ZŁ BRUTTO

75,97 pkt

Oferta ważna
5 BARBARA MLECZAK
„BAR – BUD” ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
UL. KRASIŃSKIEGO 15/17 C.M1
60 – 830

Oferta odrzucona-zgodnie z art. 89 ust.2 pkt 3 niezgodna z treścią pkt VI ust.3 pkt 3 SIWZ, Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia kosztorysu, Wykonawca nie uzupełnił oferty we wskazanym terminie.
6 „VITAL – BUD”
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE
JAN TOMASZEWSKI
UL. POLSKA 100
60 – 401 POZNAŃ
104 748, 31 ZŁ NETTO
112 080, 69 ZŁ BRUTTO

64,22 pkt Oferta ważna
7 ART. BUD
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ
INŻ. ARTUR PRZYBYLSKI
PL. WARYŃSKIEGO 8/3
60 – 579 POZNAŃ
76 981, 09 ZŁ NETTO
82 369, 77 ZŁ BRUTTO

87,38 pkt

Oferta ważna
8 TIP – TOP
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
UL. SAFONY 23
60 – 461 POZNAŃ
72 831, 26 ZŁ NETTO
77 929, 45 ZŁ BRUTTO

92,36 pkt

Oferta ważna

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż 21.09.2010 r.
Z poważaniem

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

”Wyposażenie pokoi mieszkalnych mieszkańców Ośrodka – I piętro budynku, świetlicy i kaplicy – wykonanie mebli na wymiar”

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu ul. Michałowo 68 61 – 314 Poznań, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na – ”Wyposażenie pokoi mieszkalnych mieszkańców Ośrodka – I piętro budynku, świetlicy i kaplicy – wykonanie mebli na wymiar” zostało unieważnione.
Powody unieważnienia ( uzasadnienie faktyczne i prawne):
Zamawiający na stronie internetowej nie zamieścił kosztorysu ślepego na wyposażenie ( sprzęt RTV i AGD). We wzorze umowy – dokumencie zaakceptowanym i zaparafowanym przez Wykonawcę wymaganym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istniały zapisy obejmujące szerszy przedmiot zamówienia umożliwiające zawarcie tejże umowy. W związku z powyższym postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 zostało unieważnione.

Z poważaniem

Kierownik Ośrodka

Wiesława Cieślik

Ogłoszenie o przetargu

Author: admin

Poznań, dnia 26.08.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

I Nazwa i adres Zamawiającego : Ośrodek dla Bezdomnych nr 1
ul. Michałowo 68
61– 314 Poznań
II Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

III Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami
znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego:
www.osrodekdlabezdomnych.cba.pl
IV. Numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ODB /2z /2010.
Numer w BZP : 268638-2010
V. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przetarg nieograniczony na: ”Wyposażenie pokoi mieszkalnych mieszkańców Ośrodka – I piętro budynku, świetlicy i kaplicy – wykonanie mebli na wymiar”
CPV:
45.42.11.53 – 1 Instalowanie zabudowanych mebli
39.15.00.00 – 8 Różne meble i wyposażenie
39.15.10.00 – 5 Meble różne
39.14.00.00 – 5 Meble domowe
39.11.30.00 – 7 Różne siedziska i krzesła
39.14.31.20 – 3 Meble do sypialni i inne niż łóżka i kanapy
39.71.10.00 – 9 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami
Spożywczymi
39.71.00.00- 2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39.70.00.00 – 9 Sprzęt gospodarstwa domowego
32.32.00.00 – 2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
39.51.54.00 – 9 Rolety
45.42.11.45 -2 Instalowanie rolet

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie zabudów meblowych,
dostarczenia mebli gotowych oraz sprzętu RTV i AGD dla potrzeb budynku Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu.

1.Zakres dostarczenia sprzętu RTV i AGD.
1.1 Pokoje.
- lodówki niskie : Max wymiary: 85 cm wys./55 cm szer./ 60 cm gł. Kolor: biały. Klasa
energooszczędności A
- czajniki elektryczne: Max wysokość: 30 cm, kolor biały. Czajniki najlepiej z płytką
grzewczą a nie ze spiralą.
1.2 Świetlica
- telewizor : 42 cale do zamontowania na wysięgniku
- wysięgnik na TV ( montaż na ścianie)
2. Zakres wykonania zabudów meblowych.
2.1 Prace przygotowawcze:
- Przed przystąpieniem do wykonania zabudów meblowych w pokojach Wykonawca
ustawi docelowo łóżka oraz lodówki i wymierzy powstałe na zabudowy miejsce.
- W kaplicy i świetlicy również należy skonfrontować rysunki z rzeczywistością przed
przystąpieniem do prac. Szkice i rysunki mebli należy traktować jako wytyczne do
wykonania mebli – nie są to rysunki wykonawcze mebli.
Płyta meblowa na korpusy i fronty: płyta meblowa laminowana stosowana na fronty i
korpusy mebli, kolor: jabłoń z wyraźnym rysunkiem ( ciemne i jasne pasma).
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kilka propozycji do wyboru ( próbki ). Blaty
nad lodówkami i na stoliki: płyta laminowana stosowana na blaty kuchenne, kolor:
jabłoń. Nogi do stolików: satyna lub stal drapana, przekrój: koło lub kwadrat.
Uchwyty do mebli: długość max: 16 cm, wyoblone krawędzie: satyna lub stal drapana.
Oświetlenie pod szafkami wiszącymi nad łóżkami ( kwadrat, koło lub trójkąt): wymiar
Max – ok.12/12/12 cm, satyna lub stal drapana. Oprawy stosowane do oświetlenia
meblowego, najlepiej bez transformatora, włączniki miejscowe. Oprawki muszą spełniać
wymogi bezpieczeństwa i odpowiadać aprobatom technicznym.

2.2 Wykaz zabudów meblowych „ na wymiar” w pokojach:
- szafka wisząca nad łózkami „ typ 1”
- szafka wisząca nad łóżkiem „ typ 2”
- obudowa niskiej lodówki wraz z blatem i z szafką wiszącą na żywność „ typ 3”
- obudowa niskiej lodówki wraz z blatem bez szafki wiszącej na żywność „ typ 3a”
- szafa wysoka na odzież wiszącą „ typ 4” – różne szerokości, wymiary do wyceny
według szkiców i rysunku ( w pokoju B – tył szafy z płyty frontowej i korpusowej )
- szafa wysoka z półkami „ typ 5” – różne warianty, wymiary do wyceny według szkiców,
rysunków – niska szafka z półkami na żywność w pokoju D „typ 6”
- front i wnętrze szafy wysokiej na odzież wiszącą w łazience przy pokoju H „ typ 8”
- zabudowa wnęk wykonanych z płyty g-k nad łóżkami w pokoju D „ typ 10 „
- stoliki 80/80 cm
- stolik 60/80 cm

2.3 Wykaz zabudów meblowych „ na wymiar” w kaplicy
- gabloty z jedną półką „ B”
- gabloty z dwoma półkami „ A”
- ołtarz
2.4 Wykaz zabudów meblowych „ na wymiar” w świetlicy.
Półki do kredensu: biały lub popielaty. Mocowania i materiał na półki dostosowany do
obciążenia, jakie półki mają przenieść.
Materiał na stoliki – identyczne wymiary i materiał jak stoliki w pokojach
- wymiana wypaczonych półek w kredensie służącym jako biblioteka
- stoliki 80/80 cm.
- na wysokości ok. 100 cm „odbojnik” – płyta laminowana ta sama, z której wykonane
zostaną blaty stołów.
- zostawić czarno – białe fotografie, można powiesić więcej w tych samych formatach na
jednej ścianie. Na jednej ścianie: same piony lub same poziomy ( układy antyram).
Wyrównać linię górną ram.

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
- Specyfikacja wykonania zabudów meblowych, mebli gotowych i dostarczenia sprzętu
RTV i AGD oraz szczegółowa specyfikacja dotycząca dostarczenia mebli gotowych,
na zamówienie oraz sprzętu RTV i AGD.( strony 7- 16 włącznie) Specyfikacji
wykonania prac remontowych oraz wykonania zabudów meblowych, mebli gotowych i
dostarczenia sprzętu RTV i AGD

-Dokumentacja projektowa (projekt zagospodarowania pokoi mieszkalnych w Ośrodku
dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu).

- Kosztorys ślepy –wyposażenie – meble wykonane na wymiar, wyposażenie – sprzęt
AGD i RTV.

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

Rodzaj zamówienia – dostawa

VI Termin wykonania zamówienia – 7 tygodni od dnia protokolarnego przekazania
terenu robót budowlanych.
VII W postępowaniu nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
VIII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2.Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt.
VIII (art. 22 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i
oświadczenia:

Wykonawcą może być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz podmioty te mogą być wykonawcą jako występujące wspólnie.

1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt. V SIWZ (art. 22 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2;
2)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5
3)Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;- zał. nr 5

2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 3;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;
3)Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty
a)Dokumenty dotyczące :
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikaty lub deklaracje zgodności z
Normami.
Ponadto dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego są:
1)Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;
Kosztorysy: – wyposażenie – meble wykonane na wymiar,
- wyposażenie – sprzęt AGD i RTV.
2)Zaakceptowany ( zaparafowany) wzór umowy – załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji.

3)Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii-dotyczy wyłącznie pełnomocnictwa) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę;
Dodatkowo:
Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie. Niedopełnienie zafoliowania skutkuje jawnością całej oferty.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub
kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę,
osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z
oryginałem”. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne
tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne.

IX. Informacje na temat wadium :
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium : cena – 100%.
XI. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego
Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 ul. Michałowo 68, 61 – 314 Poznań w pokoju nr 3.
Termin składania ofert upływa dnia 13.09.2010 r. o godz.9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2010 r. o godz. 9.10.
XII. Termin związania ofertą .
Wykonawcy przystępujący do przetargu są związani treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu do składania ofert.
XIII. Informacja o zawarciu umowy ramowej. Nie dotyczy.
XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Nie dotyczy
XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której prowadzona będzie aukcja elektroniczna :
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w
art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt. 3 i 4 :
W niniejszym postępowaniu zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających oparte na w/wym. przepisach.

XVII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie lub za pomocą faksu na nr 61 8798- 212 , z wyjątkiem oświadczeń i dokumentów składanych jako część oferty lub uzupełnienie oferty, które składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować
do Zamawiającego z powołaniem się na nr ODB/2z/2010;
Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub faksem, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy;

załącznik : kliknij aby pobrać archiwum zip 5,8 MB
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

”Wyposażenie pokoi mieszkalnych mieszkańców Ośrodka – I piętro budynku, świetlicy i kaplicy – wykonanie mebli na wymiar”

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu ul. Michałowo 68 61 – 314 Poznań, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na – ”Wyposażenie pokoi mieszkalnych mieszkańców Ośrodka – I piętro budynku, świetlicy i kaplicy – wykonanie mebli na wymiar” zostało unieważnione.
Powody unieważnienia ( uzasadnienie faktyczne i prawne):
Zamawiający na stronie internetowej nie zamieścił kosztorysu ślepego na wyposażenie ( sprzęt RTV i AGD). We wzorze umowy – dokumencie zaakceptowanym i zaparafowanym przez Wykonawcę wymaganym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji istniały zapisy obejmujące szerszy przedmiot zamówienia umożliwiające zawarcie tejże umowy. W związku z powyższym postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 zostało unieważnione.

Z poważaniem

Kierownik Ośrodka

Wiesława Cieślik

Ogłoszenie o przetargu

Author: admin

Informujemy że Ośrodek dla Bezdomnych organizuje zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszenie o przetargu :

Poznań, dnia 23.08.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Numer zamówienia publicznego w UZP-261544-2010.

I  Nazwa i adres Zamawiającego :    Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

ul. Michałowo 68

61– 314 Poznań

II   Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

III  Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami

znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego:

www.osrodekdlabezdomnych.cba.pl

IV Numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ODB /1z /2010.

V  Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

Przetarg nieograniczony na:

Kompleksowy remont pokoi mieszkalnych mieszkańców Ośrodka dla Bezdomnych nr 1 w  Poznaniu –  I piętro budynku, świetlicy i kaplicy “.

CPV:                    45.00.00.00 – 7 Roboty budowlane

45.40.00.00 – 1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.43.00.00 – 0 Pokrywanie podłóg i ścian

45.44.00.00 – 3 Roboty malarskie i szklarskie

45.41.00.00 - 4 Tynkowanie

45.45.00.00  -6 Roboty budowlane wykończeniowe

45.45.30.00 – 7  Roboty remontowe i renowacyjne – pozostałe

45.31.00.00 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. Zakres prac remontowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1Prace przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do prac remontowych Wykonawca zabezpieczy przed

uszkodzeniem i zabrudzeniem sprzęty i pomieszczenia, w których nie będą prowadzone

prace remontowe. Dostarczy także na teren Ośrodka kontenery przeznaczone na gruz

oraz zdemontowane sprzęty i materiały.

1.2 Prace związane z wyburzeniem, demontażem, oczyszczeniem i usunięciem

istniejących materiałów i sprzętów.

- powiększenie otworów drzwiowych w pokojach i łazience przy pokoju H

- demontaż karniszy w pokojach, kaplicy i świetlicy ( drewnianych )

- demontaż opraw oświetleniowych w kaplicy, świetlicy i uszkodzonych w pokojach ( do

wymiany), nieuszkodzone do oczyszczenia i zmontowania ponownie

- demontaż włączników, gniazdek w pokojach i korytarzach . Zdemontowane

gniazdka i włączniki mają być poddane oczyszczeniu aby po wykonaniu prac

remontowych można było je ponownie zamontować. Brakujące lub uszkodzone do

uzupełnienia.

- demontaż drzwi wraz z ościeżnicami w pokojach na piętrze pierwszym

- usunięcie mebli z pokoi ( łóżka zostaną zagospodarowane ponownie w nowych układach )

- usunięcie ze świetlicy i kaplicy mebli ( oprócz kredensu w świetlicy,  ołtarza z kaplicy  )

- skucie parkietów w pokojach i w kaplicy

- usunięcie boazerii w kaplicy

- oczyszczenie z farby ścian i sufitów w kaplicy i świetlicy

- oczyszczenie z farby kredensu

- oczyszczenie z farby grzejników

- demontaż parapetu z płytek w łazience przy pokoju „ H”

- wywóz usuniętych i zdemontowanych materiałów i sprzętów

1.3 Prace wykończeniowe.

- wyprowadzenie brakujących punktów elektrycznych ( według projektu) w pokojach

- gipsowanie ścian i sufitów wraz z zagruntowaniem podłoża w  pokojach I piętra po uprzednim ich

zagruntowaniu.

- wyrównanie ścian w kaplicy, świetlicy i wyprawki 10 cm wokół otworów drzwiowych na korytarzu I piętra

- malowanie ścian w pokojach, kaplicy i świetlicy oraz w łazience przy pokoju „ H”, wyprawki 10 cm wokół otworów drzwiowych na korytarzu I piętra

- położenie płytek podłogowych  antypoślizgowych w kaplicy

- położenie wykładziny PCV zgrzewalnej na podłodze w pokojach I piętra

- wykonanie cokołów na ścianach w kaplicy ( 10 cm wysokości z płytek podłogowych ).

Cokoły w miarę możliwości wkuwać w ścianę.

- obudowanie płytą g-k rur wodnych i kanalizacyjnych w łazience przy pokoju „H”

- obudowanie płytą g-k wnęk na szafki nad łóżkami w pokoju „D”

- położenie tapety w kaplicy

- pomalowane kredensu w świetlicy. Przesunąć kredens do podwójnego gniazdka w

prawo.

- między kredensem a oknem zamontować wysięgnik na tv ( tv co najmniej 42 cale) –

górna linia tv zlicowana z górną linią kredensu. Ewentualny sprzęt grający i dvd ustawiać

na kredensie – sprawdzić czy są gniazdka – jeśli nie to dokupić przedłużacz i skorzystać z

gniazdek po prawej stronie kredensu.

- pomalowanie grzejników i widocznych rur farbą w kolorze ściany

- zamontowanie brakujących lamp w pokojach oraz w świetlicy i kaplicy oraz

zdemontowanych i oczyszczonych

- zamontowanie rolet w oknach w pokojach i żaluzji w świetlicy i kaplicy

- zamontowanie drzwi ( skrzydło 90 cm ) wraz z ościeżnicami po powiększeniu otworów do

pokoi wraz z obróbką otworów

1.4 Prace porządkowe.

- usunięcie folii, taśm ochronnych

- oczyszczenie zabrudzonych podczas prac wykończeniowych sprzętów i powierzchni

-Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej.

-Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w aspekcie robót ogólnobudowlanych oraz podłączenia instalacji do tablic rozdzielczych, przedstawienie dokumentacji powykonawczej, projektu wykonanej instalacji elektrycznej.

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  wariantowych  i częściowych

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

VI Termin wykonania zamówienia –  8 tygodni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót budowlanych.

VII    W postępowaniu nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania

zamówienia.

VIII  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadania  wiedzy i doświadczenia;
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt. VIII (art. 22 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Wykonawcą może być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz podmioty te mogą być wykonawcą  jako występujące wspólnie.

 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt. V SIWZ (art. 22 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2;

2)    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5

3)    Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;- zał. nr 5

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 3;

2)    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

3)    Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio,

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 1. 3.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty

a)    Dokumenty dotyczące :

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Certyfikaty lub deklaracje zgodności z

normami określonymi w pkt. 2, 3, 4 Szczegółowej Specyfikacji Dotyczącej Prac

Remontowych

Ponadto dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego są:

1)    Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

2)    Zaakceptowany ( zaparafowany) wzór umowy – załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji

3)    Kosztorysy ślepe :- Prace remontowe I piętra, prace remontowe w świetlicy, prace remontowe w kaplicy oraz przedmiar robót instalacje elektryczne I piętro.

4)    Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii-dotyczy wyłącznie pełnomocnictwa) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę;

Dodatkowo:

Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie. Niedopełnienie zafoliowania skutkuje jawnością całej oferty.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub

kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę,

osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z

oryginałem”. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne

tylko dla wykonawców , u których ponad 50% pracowników stanowią osoby

niepełnosprawne.

IX. Informacje na temat wadium :

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

X Kryteria oceny ofert i  ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium : cena – 100%.

XI Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 ul. Michałowo 68,  61 – 314 Poznań w pokoju nr 3.

Termin składania ofert upływa dnia  07.09.2010 r. o godz.9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2010 r. o godz. 9.10.

XII Termin związania ofertą .

Wykonawcy przystępujący  do przetargu są związani treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu do         składania ofert.

XIII. Informacja o zawarciu umowy ramowej. Nie dotyczy.

XIV Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów         internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące     dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z      zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej,          na której prowadzona będzie aukcja elektroniczna :

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem           aukcji elektronicznej.

XX     Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających , o których mowa w

art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt. 3 i 4 :

W niniejszym postępowaniu zamawiający  nie przewiduje zamówień uzupełniających oparte na w/wym. przepisach.

XVI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy   zobowiązani są przekazywać pisemnie lub za pomocą faksu na nr 61 8798- 212 , z   wyjątkiem  oświadczeń i dokumentów składanych jako część oferty lub uzupełnienie oferty, które składa się w  oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować
do Zamawiającego z powołaniem się na nr ODB/1z/2010;

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub faksem, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy;

załączniki: POBIERZ W POSTACI ARCHIWUM ZIP – 5,5 MB;

Poznań 14.09.2010 r.
Ośrodek dla Bezdomnych nr 1
Ul Michałowo 68
61 – 314 Poznań

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
/ na podstawie art. 92 UPZP/.
W nawiązaniu do przeprowadzonej przez Ośrodek dla Bezdomnych
nr 1 w Poznaniu, ul. Michałowo 68 procedury w trybie przetargu nieograniczonego ODB/1z/2010 na:

”Kompleksowy remont pokoi mieszkalnych mieszkańców Ośrodka dla Bezdomnych
nr 1 w Poznaniu I piętro budynku, świetlicy i kaplicy”

informuję, że decyzją Zamawiającego na Wykonawcę wyżej wymienionego zamówienia wybrano firmę:

„ ASSET” ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
PAWEŁ SMOLAREK
UL. WIEPRAWSKA 37A
61 – 312 POZNAŃ

67 2676, 74 ZŁ NETTO
71 976, 48 ZŁ BRUTTO

Oferta nr 1 zawierała najniższą cenę a mianowicie:

Wyżej wymieniona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza / Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów / w oparciu o podane kryterium wyboru – cena 100% .

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Lp. Nazwa firmy Liczba punktów w kryterium cena Razem
1 „ ASSET” ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
PAWEŁ SMOLAREK
UL. WIEPRAWSKA 37A
61 – 312 POZNAŃ
67 2676, 74 ZŁ NETTO
71 976, 48 ZŁ BRUTTO

100 pkt

Oferta ważna
2 MERITUM TEAM
ANNA WOJTKOWIAK
UL.ZEGIESTOWSKA 23
60 – 466 POZNAŃ
96 434,25 ZŁ NETTO
103 184,65 ZŁ BRUTTO

69,75pkt

Oferta ważna
3 DAR-EKO BUILDING
WIESŁAW LECH
UL. SZAMARZEWSKIEGO 8/3
60- 516 POZNAŃ
80 032, 42 ZŁ NETTO
85634, 69 ZŁ BRUTTO

84,05 pkt

Oferta ważna
4 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY ROMAN NAWROT
UL. BEMA 11
62- 0 41 PUSZCZYKOWO
88 546, 96 ZŁ NETTO
94 745, 25 ZŁ BRUTTO

75,97 pkt

Oferta ważna
5 BARBARA MLECZAK
„BAR – BUD” ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
UL. KRASIŃSKIEGO 15/17 C.M1
60 – 830

Oferta odrzucona-zgodnie z art. 89 ust.2 pkt 3 niezgodna z treścią pkt VI ust.3 pkt 3 SIWZ, Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia kosztorysu, Wykonawca nie uzupełnił oferty we wskazanym terminie.
6 „VITAL – BUD”
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – HANDLOWE
JAN TOMASZEWSKI
UL. POLSKA 100
60 – 401 POZNAŃ
104 748, 31 ZŁ NETTO
112 080, 69 ZŁ BRUTTO

64,22 pkt Oferta ważna
7 ART. BUD
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
NOWOCZESNE ARANŻACJE WNĘTRZ
INŻ. ARTUR PRZYBYLSKI
PL. WARYŃSKIEGO 8/3
60 – 579 POZNAŃ
76 981, 09 ZŁ NETTO
82 369, 77 ZŁ BRUTTO

87,38 pkt

Oferta ważna
8 TIP – TOP
ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY
UL. SAFONY 23
60 – 461 POZNAŃ
72 831, 26 ZŁ NETTO
77 929, 45 ZŁ BRUTTO

92,36 pkt

Oferta ważna

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż 21.09.2010 r.
Z poważaniem